Er is nog onvoldoende bekend hoe jonge mantelzorgers ondersteund kunnen worden. Daarom verzamelt het CBS samen met partners kennis over jonge mantelzorgers in Nederland en Europa. Ben jij tussen de 15 en 17 jaar oud en is er iemand in jouw gezin die extra zorg nodig heeft? Vul dan deze vragenlijst in en help mee […]

Read More »