Voor elkaar zorgen is voor bijna iedereen vanzelfsprekend maar het gaat niet vanzelf.  Als jonge mantelzorger kun je ervaren dat je er alleen voor staat. Wij bieden dan ondersteuning in de vorm van activiteiten en coaching.  Jonge mantelzorgers kunnen zichzelf aanmelden maar ook door iemand anders aangemeld worden.

Op deze pagina kun je een jonge mantelzorger die je kent aanmelden voor IDHG. Als je de contactgegevens achterlaat zullen wij deze opslaan om de jonge mantelzorger uit te nodigen voor onze activiteiten. De jonge mantelzorger zal tevens onze nieuwsbrief ontvangen met tips  en informatie.  De jonge mantelzorger kan zich later altijd voor afmelden voor de nieuwsbrief.